A11.2005.02428 - JOHAN TAUFIK

" diperbanyak praktek dan pelatihan semasa kuliah "